รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามชื่อเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ลำดับ ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
ประเภท
1
2567
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567
14 ม.ค.67
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
2
2567
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2567
10 ม.ค.67
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
3
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2566
23 ธ.ค.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
4
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566
11 พ.ย.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
5
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
21 ต.ค.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
6
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566
26 ก.ย.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
7
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
05 ส.ค.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
8
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566
08 ก.ค.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
9
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566
09 มิ.ย.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
10
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2566
21 พ.ค.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
11
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
20 พ.ค.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
12
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
08 เม.ย.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
13
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566
11 มี.ค.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
14
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
11 ก.พ.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
15
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
28 ม.ค.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
16
2566
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
21 ม.ค.66
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
17
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565
25 ธ.ค.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
18
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565
12 พ.ย.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
19
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565
08 ต.ค.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
20
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2565
10 ก.ย.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
21
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
14 ส.ค.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
22
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
08 ก.ค.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
23
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
11 มิ.ย.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
24
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
14 พ.ค.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
25
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
09 เม.ย.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
26
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
12 มี.ค.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
27
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
05 ก.พ.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
28
2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
15 ม.ค.65
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
29
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 /2564
11 ธ.ค.64
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
30
2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 /2564
14 พ.ย.64
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
  จำนวนข้อมูล166 ข้อมูล
page:[1] 2 3 4 5 6

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง